ПАР! vs. PRET!

Did you find a sequence?

Image

2012.gada 18.februāra tautas nobalsošana par likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”

Sestdien, 2012.gada 18.februārī notiks tautas nobalsošana par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”. Likumprojekts paredz mainīt Satversmes 4., 18., 21., 101. un 104. pantu, iekļaujot tajos nosacījumu par krievu valodu kā otru valsts valodu, nosakot, ka arī pašvaldībās darba valodas ir latviešu un krievu valoda un ikvienam ir tiesības saņemt informāciju latviešu un krievu valodā.

Tautas nobalsošanas zīmē būs jautājums „Vai jūs esat par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu, kas paredz krievu valodai noteikt otras valsts valodas statusu?”. Iespējamie atbilžu varianti ir „Par” un „Pret”.

Ja vēlētājs atbalsta izmaiņas Satversmē, kas paredz noteikt krievu valodai otras valsts valodas statusu, tad viņam tautas nobalsošanas zīmē jāatzīmē atbilde „Par”. Ja vēlētājs ir pret grozījumiem Satversmē un neatbalsta valsts valodas statusa noteikšanu arī krievu valodai, tad viņam tautas nobalsošanas zīmē jāatzīmē atbilde „Pret”.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks tautas nobalsošanas dienā būs no pulksten 7.00 līdz 22.00. Tiesības piedalīties tautas nobalsošanā ir balsstiesīgajiem Latvijas Republikas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos tautas nobalsošanā vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošanai atrašanās vietā varēs pieteikties no 2012.gada 8. līdz 18.februārim.

Tautas nobalsošana tiks organizēta arī ārvalstīs, kur balsot varēs vēlēšanu iecirkņos vai pa pastu.

Balsošana tiks organizēta arī vēlētājiem ieslodzījuma vietās. Balsošanai ieslodzījuma vietā būs jāpiesakās pie ieslodzījuma vietas administrācijas līdz 2012.gada 16.februārim.

Tautas nobalsošana šajā jautājumā jārīko, jo Saeima 2011.gada 22.decembrī noraidīja vairāk nekā vienas desmitās daļas vēlētāju parakstu vākšanā atbalstīto likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.