Senseless Post 005

Did you find a sequence?, Senseless

Bezjēdzīgs ieraksts 005

Pagātnes kājene.